Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0051
Lipiec 1940, Biała Krakowska, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Witold Staszkiewicz na rowerze. Za nim widoczny dom rodzinny przy ul. Mikołaja Reja 15.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA