Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0044
Czerwiec 1940, Mikuszowice, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Grupa chłopców idąca szosą śląską. Od lewej: Witold Staszkiewicz, Mieczysław Bylica, Oskar, Waloszuk, Kubica.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA