Zdjęcie

Sygnatura: OK_0990_0004_005
Ok. 1905, Polska pod zaborami.
Synowie Zofii z domu Mieszkowskiej i Antoniego Łapińskich (od lewej): Czesław, Wacław, Tadeusz i Stanisław.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Emil Mieszkowski