Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_01_01_04
Sierpień 1928, Borysław, Polska.
Letni wypoczynek, Henryka Lis-Olszewska nad stawem na tzw. "dołach" (pokopalniane zbiorniki wodne w Borysławiu).
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA