Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_01_02_06
Sierpień 1928, Borysław, Polska.
Letni wypoczynek, Henryka Lis-Olszewska nad stawem na tzw. "dołach" (pokopalniane zbiorniki wodne w Borysławiu). Na odwrocie odbitki dopisek: "Jestem ładna kobita".
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA