Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_03_02_03
1928, Orów, Polska (obecnie Ukraina).
Henryka Lis-Olszewska na wycieczce.
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA