Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_04_03_01
Czerwiec 1928, Brzuchowice k/Lwowa, Polska (obecnie Ukraina).
Henryka Lis-Olszewska podczas wycieczki.
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA