Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_19_03_06
Lipiec 1931, Żerebiłowicze k/Baranowicz, Polska (obecnie Bialoruś).
Przed młynem.
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA