Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0002_10_02_03
14.07.1928, Tartak (?), Polska.
Henryka Lis-Olszewska myje włosy w strumieniu.
Fot. NN, kolekcja Witolda Lis-Olszewskiego, zbiory Ośrodka KARTA