Kolekcje

Fotografia z kolekcji Teresy Wojciechowskiej
Wrzesień 1907, Lwów. Członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Fot. NN / Ośrodek KARTA

Na kolekcję składają się fotografie rodziny Brończyków z lat 1900-1959 - przede wszystkim małżeństwa Eugenii z d. Mitis i Kazimierza Brończyka, brata Kazimierza - Stanisława Brończyka oraz syna Eugenii i Kazimierza - Szczęsnego. Fotografie dokumentują m.in.: służbę wojskową Kazimierza Brończyka podczas I wojny światowej, pracę Eugenii Brończyk jako sanitariuszki 13 Szpitala Polowego 2 Dywizji Piechoty Legionów w 1919 roku, spektakl "Stefan Batory", w reżyserii Józefa Grodnickiego, wystawiony na deskach Teatru Miejskiego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie w 1935 roku. W skład kolekcji wchodzą także portrety koleżanek szkolnych Eugenii i Stefanii Mitis z początku XX w., portrety Szczęsnego Brończyka oraz zdjęcia Kazimierza Brończyka jako członka Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

Sygnatura kolekcji: OK_0996