Zdjęcie

Sygnatura: OK_0998_0001_001
Ok. 1900, Kirjanowce, pow. Lida, gubernia wileńska, Rosja.
Grupa osób przed domem, od lewej: Stanisław Laskowicz, troje gości, Celestyna (Cesia), Alina, Witold, Władysław Laskowicz (stoi), francuska guwernantka, nauczyciel.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Anna Kruczkowska