Zdjęcie

Sygnatura: OK_0998_0001_004
Ok. 1907, brak miejsca.
Od lewej: Zofia Laskowicz (Zulka), Władysław Koreywo, Maria Koreywo.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Anna Kruczkowska