Zdjęcie

Sygnatura: OK_1012_0010_022
Port Said, Egipt.
Statki płynące Kanałem Sueskim.
Fot. NN, kolekcja Wacława Urbanowicza, zbiory Ośrodka KARTA