Kolekcje

test

fotografia Jerzego Konrada Maciejewskiego
Lata 50. Białobrzegi. Fot. Jerzy Konrad Maciejewski / Ośrodek KARTA

Jerzy Konrad Maciejewski (1899-1973) – żołnierz, pisarz, publicysta. W latach 1918-1920 brał udział w walkach z Ukraińcami i w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 30. pracował w „Żołnierzu Polskim” i Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym. We wrześniu 1939, wraz załogą WINW, przedostał się do Rumunii. Stamtąd przez Grecję udał się do Francji, gdzie wstąpił do II Dywizji Strzelców Pieszych. W kwietniu 1940 z żołnierzami dywizji przekroczył granicę Szwajcarii, został internowany. Podczas przymusowego pobytu w Szwajcarii redagował pismo dla internowanych żołnierzy. W 1946 roku wrócił do Polski. Pracował w redakcjach m.in. „Wieczoru Warszawy” i „Polski Zbrojnej”.

W 2015 roku Ośrodek KARTA wydał wybór z dzienników i wspomnień J. K. Maciejewskiego pt. „Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914-1920”. W 2016 roku na wystawie i w katalogu "Chłopi, rolnicy, włoscianie" zaprezentowano twórczość fotograficzną Maciejewskiego z lat 40. i 50. XX w.

Prezentujemy fotograficzną spuściznę Jerzego Konrada Maciejewskiego. Zdjęcia dokumentują m.in. 19. Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa na froncie polsko-ukraińskim w 1919 roku, architekturę i życie Polaków w wielu zakątkach II RP, m.in. Huculszczyznę, Kurpie, Wolne Miasto Gdańsk, II Dywizję Strzelców Pieszych we Francji i Szwajcarii oraz Polskę po II wojnie światowej.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1013

Filmy