Zdjęcie

Sygnatura: OK_1019_019
1915-1918, brak miejsca.
Żołnierze armii carskiej, prawdopodobnie oficerowie 56 Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego. W 4 rzędzie, 3 z prawej stoi ppor. Jerzy Łukaszewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Rychter.