Zdjęcie

Sygnatura: OK_1019_021
1914-1918, brak miejsca.
Karta pocztowa z przedstawieniem żołnierza 56 Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Rychter.