Zdjęcie

Sygnatura: OK_1019_034
1914-1918, brak miejsca.
Zdjęcie grupowe żołnierzy armii austro-węgierskiej. 3 z prawej w 1 rzędzie leży Edward Heinz, mąż Katarzyny z d. Czapskiej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Rychter.