Zdjęcie

Sygnatura: OK_1043_0001_004
1939-1945, Niemcy.
Zdjęcie grupowe żołnierzy będących w niewoli niemieckiej. W 3 rzędzie, 4 od lewej stoi Tadeusz Ślesiński - podoficer Flotylii Pińskiej, teletechnik, w czasie kampanii wrześniowej walczył w SGO "Polesie", pojmany do niewoli w bitwie pod Kockiem i wysłany na roboty do Niemiec.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Małgorzata Gołaszewska