Zdjęcie

Sygnatura: OK_1043_0002_014
1935, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Portret marynarza Floty Pińskiej. Na odwrocie dedykacja "Na pamiątkę swemu Koledze Tadkowi [Tadeusz Ślesicki] - Sławek, Pińsk, d. 11.IV.1935 r.".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Małgorzata Gołaszewska