Zdjęcie

Sygnatura: OK_1052_0002_0001_190
Lata 70., Szczecin, Polska.
Wały Chrobrego (od lewej): Muzeum Narodowe i Wojewódzka Rada Narodowa.
Fot. Maciej Jasiecki, zbiory Ośrodka KARTA