Zdjęcie

Sygnatura: OK_1052_0004_0003_029
1972, Hamburg, Republika Federalna Niemiec.
W bufecie. Zdjęcie wykonane w czasie rejsu MS Gliwice II.
Fot. Maciej Jasiecki, zbiory Ośrodka KARTA