Zdjęcie

Sygnatura: OK_1052_0004_0003_031
1972, Hamburg, Republika Federalna Niemiec.
Kapitan Karol Brandys. Zdjęcie wykonane w czasie rejsu MS Gliwice II.
Fot. Maciej Jasiecki, zbiory Ośrodka KARTA
Słowa kluczowe