Zdjęcie

Sygnatura: OK_1108_0001_001
1926, Święciany, woj. wileńskie, Polska.
Wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz z wizytą w Święcianach. W. Raczkiewicz siedzi w 1 rzędzie, 6 z prawej; powyżej, po jego lewej stronie, stoi Jan Piekutowski (w 2 rzędzie, 5 z prawej) - urzędnik państwowy, w latach 1925-1927 pełnił funkcję prowizorycznego urzędnika w Starostwie w Święcianach.
Fot. NN, kolekcja Jana Piekutowskiego, zbiory Ośrodka KARTA