Zdjęcie

Sygnatura: OK_1108_0001_101
Ok. 1927, Mołodeczno, woj. wileńskie, Polska.
Zjazd kółek rolniczych w Mołodecznie. W 2 rzędzie, 3 z prawej, siedzi Jan Piekutowski - urzędnik państwowy, w 1927 roku pełnił funkcję starosty powiatu mołodeczańskiego.
Fot. NN, kolekcja Jana Piekutowskiego, zbiory Ośrodka KARTA