Zdjęcie

Sygnatura: OK_1108_0001_116
Ok. 1920, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Szpital etapowy w Pińsku Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Uchodźców, Jeńców i Robotników.
Fot. NN, kolekcja Jana Piekutowskiego, zbiory Ośrodka KARTA