Zdjęcie

Sygnatura: OK_1108_0002_015
Ok. 1920, brak miejsca.
Przedstawienie teatralne. Urzędnik państwowy, Jan Piekutowski, stoi w ostatnim rzędzie, 2 z prawej.
Fot. NN, kolekcja Jana Piekutowskiego, zbiory Ośrodka KARTA