Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_004
1914-1918, brak miejsca.
Karta pocztowa ukazująca żołnierzy wojsk austro-węgierskich. Na pocztówce napis w trzech językach - niemieckim, polskim i rosyjskim: "Na placówce w rowie strzeleckim", dalej tylko w języku niemieckim: "Fur den Witwen - u. waisenfond des K.K.L.I.R. 33". Na odwrocie napis: "Verlag des K.K.L.I.R.33 - Lith. L. Klabusay Holleschau".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.