Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_010
1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Niemiecki obóz dla internowanych jeńców wojennych - polskich legionistów w Szczypiornie. Prawdopodobnie od lewej: pruski komendant obozu mjr. rez. Hugo Kaupisch (?), polski komendant Janusz Olszamowski, dr kpt. Kapelner-Kapllcki.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.