Zdjęcie

Sygnatura: OK_1109_001_013
Lipiec - grudzień 1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Żołnierze I i II Brygady Legionów, internowani w obozie jenieckim po odmowie przysięgi na wierność Niemcom. Grupa jeńców obok wozu. W prawym dolnym rogu podpis: "Komitet przyjechał".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Kazimierza Pluty-Czachowskiego.