Kolekcje

Fotografia z kolekcji Tomasza Tomaszewskiego
1981. Żołnierz przy koksowniku. Fot. M. Niezabitowska i T. Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski urodził się w 1953 roku w Warszawie. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz optykę na Politechnice Warszawskiej. Jako fotoreporter debiutował w 1976 roku na łamach tygodnika „Itd”, materiałem „Nasz chleb powszedni”. W latach 1976–80 był etatowym fotografem w magazynach „Itd”, „Perspektywy”, „Razem”.

W 1981 roku nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Solidarność”, gdzie – do likwidacji pisma po wprowadzeniu stanu wojennego – przygotowywał materiały wspólnie z żoną, Małgorzatą Niezabitowską. Po 13 grudnia 1981 razem dokumentowali z ukrycia stan wojenny, a wykonane przez nich zdjęcia oraz konspiracyjny dziennik pisany przez żonę, były przemycane i publikowane na Zachodzie. Po 1982 pracował jako kierownik działu fotograficznego w „Przeglądzie Katolickim”.

Jego zdjęcie drukowane były w pismach takich jak: „Geo”, „New York Times Magazine”, „Time”, „Stern”, „Die Zeit”, „Paris Match”. Członek ZPAF, agencji Visum Archiv w Hamburgu oraz Image Collection w Waszyngtonie, a także  American Society of Magazine Photographers.

Tomaszewski miał wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, Włoszech, Irlandii, Niemczech, Polsce i na Madagaskarze. Jest laureatem polskich oraz międzynarodowych nagród fotograficznych. Od dwudziestu lat współpracuje z magazynem National Geographic.

W 2016 roku Ośrodek KARTA opracował i udostępnił 500 fotografii Tomasza Tomaszewskiego. Ukazują one tzw. karnawał Solidarności i stan wojenny.

Ponadto nagrana zostałą relacja biograficzna fotografa, której fragmenty dostępne są tutaj.

Sygnatura kolekcji: OK_1110

Filmy