Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0002_001
8.03.1981, Warszawa, Polska.
Obchody rocznicy Marca'68 na Uniwersytecie Warszawskim - uroczystość wmurowania w ścianę Pałacu Uruskich (Czetwertyńskich) aktu erekcyjnego pod tablicę upamiętniającą wiec studentów domagających się wolności słowa w marcu 1968.
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA