Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_007
5-10.09, 26.09-7.10.1981, Gdańsk, Polska.
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Nz. od lewej: Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa.
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA