Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_011
5.09.1981, Gdańsk, Polska.
Rozpoczęcie obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". W ciemnej kurtce przewodniczący związku Lech Wałęsa, 1. z prawej Henryk Mażul (osobisty ochroniarz L. Wałęsy).
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA