Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_035
5-10.09, 26.09-7.10.1981, Gdańsk, Polska.
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Od lewej: Zbigniew Bujak, Bronisław Geremek i Aleksander Małachowski.
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA