Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0012_037
5-10.09, 26.09-7.10.1981, Gdańsk, Polska.
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Zdjęcie wykonane przez halą "Olivia", w której obradował zjazd, z lewej Małgorzata Niezabitowska, z prawej Jacek Ambroziak.
Fot. Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA