Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_001
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Żołnierz na ławce przy koksowniku na ulicy Henryka Rutkowskiego 20 (od listopada 1990 ulica Chmielna). Widoczni przechodni przechodzący przez ulicę Szpitalną, w głębi budynek przy ulicy Brackiej 25, z prawej w głębi ulica Chmielna.
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA