Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_018
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Początek stanu wojennego.
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA