Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_027
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Żołnierze przy koksowniku na ulicy Henryka Rutkowskiego (od listopada 1990 roku ulica Chmielna). W tle budynek przy ulicy Brackiej 25.
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA