Zdjęcie

Sygnatura: OK_1110_0019_029
Po 13.12.1981, Warszawa, Polska.
Początek stanu wojennego, patrol na na ulicy Nowy Świat.
Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA