Zdjęcie

Sygnatura: OK_1168_0013_012
10.12.1983, Oslo, Norwegia.
Szefowie międzynarodowych organizacji związków zawodowych w dniu odebrania przez Danutę Wałęsę Nagrody Nobla przyznanej jej mężowi Lechowi Wałęsie: (od lewej siedzą) sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU) John Vandervecken, (prawdopodobnie) sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Związków Zawodowych Pracowników Łączności Stefan Nędzyński, Danuta Wałęsa, chilijski lider związków zawodowych oraz jeden z przywódców opozycji antypinochetowskiej Rodolfo Seguel Molina oraz kierownik Biura Koordynacyjnego „Solidarności” za Granicą Jerzy Milewski.
Fot. NN, kolekcja Jana i Zofii Kułakowskich, zbiory Ośrodka KARTA