Zdjęcie

Sygnatura: OK_1172_0005_005
1982, Bloomington, Indiana, USA.
Marek Walicki (pierwszy z prawej) - redaktor Sekcji Polskiej Głosu Ameryki w Waszyngtonie, Czesław Miłosz (drugi z prawej) – poeta, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie literatury i Andrzej Walicki (z lewej) - filozof i historyk idei.
Fot. NN, kolekcja Marka Walickiego, zbiory Ośrodka KARTA