Zdjęcie

Sygnatura: OK_1184_002
8.03.1940, Starobielsk, ZSRR
Ostatnia karta pocztowa wysłana przez podporucznika rezerwy Stanisław Sienicki więzionego w Starobielsku do swojej żony Marii. S. Sienicki został rozstrzelany w 1940 roku w Charkowie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Bolesław Kostro