Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_053
1919, Syberia, Rosja.
Członkowie Polskiej Misji Wojskowej wysłanej przez gen. Hallera do polskich oddziałów na Syberii, stoją od lewej: por. Józef Sierociński, por. Ignacy Zakrzewski i szef misji major Jarosław Okulicz-Kozaryn.
Z raportu majora Jarosława Okulicza, szefa Polskiej Misji Wojskowej na Syberii [CAW 122.98/41]: "Poza pracą misyjną porucznik Sierociński pracował w Komisji Kulturalno-Oświatowej przy dywizji, porucznik Zakrzewski był członkiem Komisji Regulaminowej, sam zaś zamieszkawszy w wagonie przebywałem stosownie do potrzeb w Omsku lub Nowo-Nikołajewsku".
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA