Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_076
Styczeń 1919, brak miejsca.
Podróż członków Polskiej Misji Wojskowej z Honolulu do Władywostoku.
Fot. Jarosław Okulicz-Kozaryn, zbiory Ośrodka KARTA