Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_089
1919, Nowo-Nikołajewsk (Nowosybirsk), Rosja.
Fragment zabudowy miasta, z lewej cerkiewka.
Fot. Jarosław Okulicz-Kozaryn, zbiory Ośrodka KARTA