Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_014
1929, brak miejsca.
Grupa oficerów na lotnisku.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA