Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_063
1919, Syberia, Rosja.
Stoją od prawej: profesor Orłowicz i major Jarosław Okulicz-Kozaryn, szef Polskiej Misji Wojskowej na Syberii.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA