Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_068
1919, Nowo-Nikołajewsk (Nowosybirsk), Rosja.
Grupa oficerów, pierwszy z prawej stoi major Jarosław Okulicz-Kozaryn, szef Polskiej Misji Wojskowej wysłanej przez generała Hallera do oddziałów V Dywizji Strzelców na Syberii.
Fot. NN, kolekcja Jarosława Okulicza-Kozaryna, zbiory Ośrodka KARTA