Zdjęcie

Sygnatura: OK_1239_084
1919, Syberia, Rosja.
Żołnierze V Dywizji Strzelców Syberyjskich. Z raportu Polskiej Misji Wojskowej [CAW 122.98/41]: "W Nowo-Nikołajewsku znalazłem Dywizję już zorganizowaną w liczbie 10.600 żołnierzy. Do bojowego stanu dywizja nie była jeszcze doprowadzona, braki główniejsze były następujące - brak taborów, armat, kulomiotów, kuchni polowych itd., braki mniejsze: nieuregulowanie żołdu oficerskiego, brak regulaminów, szkoły instruktorskiej, dostatecznego zaopatrzenia, pracy kulturalno-oświatowej. Braki te w bardzo krótkim czasie udało się usunąć".
Fot. Jarosław Okulicz-Kozaryn, zbiory Ośrodka KARTA