Zdjęcie

Sygnatura: OK_1247_0001_0015
Lata 30., Jeziory k. Grodna, woj. białostockie, Polska.
Aktorzy z teatru amatorskiego grający sztukę "Proboszcz wśród biedaków". Stoją od lewej: Bałamut, NN, Jan Woronko, Kozłowska, Włodzimierz Piotuch (ojciec Ireny Misztal).
Fot. NN, kolekcja Ireny Misztal, zbiory Ośrodka KARTA